Foredrag

Løbeskader

Her fortæller vi lidt om årsagerne bag nogle af de hyppige løbeskader såsom: løberknæ, achilles problemer, svangsene irritationer, hælspore, forstuvninger etc. Hvad kan man gøre for at forebygge, og hvordan undgår man at skaderne kommer igen.

Akut skadesbehandling

Vi oplyser om håndtering af akutte og sub-akutte skader, hvor vi bl.a fortæller om RICE princip (Rest, Ice, Compression, Elevation) og om, hvordan man forholder sig til de forskellige typer af skader i dagene efter samt, hvad ubehandlet skader kan betyde på længere sigt for kroppen.

"Fyraftensmøde"

Vi kommer forbi din arbejdsplads/Forening og fortæller om et udvalgt emne, som f.eks. arbejdstillinger, sportsskader, rygproblemer, tennisalbue, Osteopati, alt efter jeres ønsker.

Osteopati

Vi forklarer om, hvad osteopati er og, hvordan osteopati bruges i forhold til fysioterapeuti og kiropraktik. Vi fortæller bl.a om osteopatiens muligheder og begrænsninger.

Er I interesseret i mere information, så kontakt os på adressen til højre.